Η οργάνωση μας

Η ΜΚΟ four ELEMENTS αποτελεί μια καινοτόμα και πρωτοποριακή ελληνική οργάνωση, με διεθνείς συνεργασίες και δραστηριοποίηση. Η ΜΚΟ four ELEMENTS δρα κατά κύριο λόγο στην πρόληψη, συμβουλευτική, ενημέρωση, σχεδιασμό, αξιολόγηση, και εκπόνηση μελετών σε διάφορους τομείς όπως: κοινωνική οικονομία, υγεία-πρόνοια, πολιτισμό, περιβάλλον, ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, έρευνα και τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εκστρατείες ενημέρωσης και παροχής βοήθειας σε διάφορους τομείς, στην οργάνωση ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων με θέματα όπως το αλκοόλ, το κάπνισμα, τους κινδύνους στην εργασία, την ισότητα των φύλων, το ρατσισμό και τη ξενοφοβία, τη δημοκρατία. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς Ευαίσθητα Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ).
Αποστολή της ΜΚΟ four ELEMENTS είναι η επίλυση σύγχρονων, κοινωνικών προβλημάτων, η αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης, τόσο στην Ελλάδα όσο στο διεθνές γεωγραφικό χώρο. Εξάλλου, από την ίδρυσή της, η four ELEMENTS έχει ενδιαφερθεί και έχει δεσμευτεί για το κοινό καλό των ανθρώπων της και της κοινωνίας ως σύνολο. Η κοινωνική δέσμευση της εταιρείας είναι η συνεχής προσπάθεια για βιώσιμη και παραγωγική ανάπτυξη προσφέροντας περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και συμβολή στην κοινωνική συνοχή.
Για την εκπλήρωση των στόχων της η ΜΚΟ four ELEMENTS συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση απευθείας επιχορηγούμενων προγραμμάτων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από εθνικούς φορείς. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει, η four ELEMENTS επιδιώκει την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του πληθυσμού αλλά και τη διεύρυνση των γνώσεων των εργαζομένων της και την ενδυνάμωση των δομών της. Ως μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου κοινωφελών φορέων, η ΜΚΟ four ELEMENTS είναι μέρος της κοινωνίας των πολιτών και αποτελεί μια ενεργητική και σημαντική φωνή, που δίνει έμφαση στις κοινωνικές δραστηριότητες και στη δέσμευση για έναν πιο ανθρώπινο κόσμο.
H MKO four ELEMENTS έχει πιστοποιηθεί για τις δραστηριότητες που παρέχει και τον κοινωφελή σκοπό της από το Υπουργείο Υγείας και από την υπηρεσία ΥΔΑΣ του Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ

Το όραμα μας

Το όραμά μας συνίσταται στην προώθηση της πορείας προς την πνευματική ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ευημερία της κοινότητας, την οικονομική ελευθερία και την αειφόρο ανάπτυξη για τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνικές ομάδες που εργάζονται για την επίτευξη των ονείρων και στόχων τους στη ζωή. Η four ELEMENTS προσβλέπει σε έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη και την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον.  Καταστατικό

Η αποστολή μας

Η αποστολή της four ELEMENTS είναι να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων στην κοινωνία για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών και περιβάλλοντος διαβίωσης.

Οι άνθρωποι μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της four ELEMENTS διαθέτει επιστημονική κατάρτιση υψηλού βαθμού και πολλά έτη εργασιακής εμπειρίας στους διάφορους τομείς δραστηριότητας και αποτελείται από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και μηχανικούς.
Με δυναμισμό, υψηλό κίνητρο, γνώση και εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ενεργό σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, η οργάνωση συνεργάζεται με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε τακτική βάση για τα σχέδια και τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι αξίες μας

H four ELEMENTS πιστεύει στη συνεργασία για: Ισότητα και Διαφορετικότητα – Ένταξη: Ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνότητα, τη σωματική ή διανοητική ικανότητα, τη κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη γεωγραφία, όλοι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και τις δράσεις μας. Μαζί είμαστε δυνατοί.
Συμμετοχή της κοινότητας σε τοπικό επίπεδο: H four ELEMENTS στοχεύει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης για τις ομάδες-στόχους και με τις ομάδες-στόχους. Έτσι, ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες των ομάδων-στόχων, τις οργανώσεις εταίρους και φορείς που εκπροσωπούν τις ομάδες στόχους, μέσα από συνεχή διάλογο και τη διάταξη για λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές αναγκών.
Δικαιοσύνη: Πιστεύουμε σε βάθος και προωθούμε την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο.
Σεβασμός: Ο σεβασμός για τους άλλους είναι το σημείο εκκίνησης προς τις ομάδες στόχους, τους οργανισμούς εταίρους, τους χορηγούς, τους συναδέλφους, και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Καινοτομία-Δημιουργικότητα: Η καινοτομία είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών. Από την προεργασία αλλά και στη συνέχεια, η οργάνωση μας αξιολογεί τη δημιουργικότητα και την ηγεσία ως απαραίτητη για την επίλυση των προβλημάτων του μέλλοντος.

Η δουλειά μας

H four ELEMENTS δραστηριοποιείται σε τέσσερις τομείς: Ευάλωτες Ομάδες, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, Περιβάλλον & Πράσινη Οικονομία. Μετακινηθείτε πάνω σε κάθε πεδίο για να μάθετε περισσότερα.

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες


arise-logo-2

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Στόχος του προγράμματος ARISE είναι να προωθήσει τις κοινωνικές και επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστριών μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τα τρόφιμα που παρέχουν δυνατότητες για δραστηριότητες που δημιουργούν εισόδημα. Το σχέδιο θα προωθήσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή οικονομικά βιώσιμων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που σχετίζονται με τα τρόφιμα, προκειμένου να προωθηθεί η αμοιβαία μάθηση μεταξύ της κουλτούρας των μεταναστριών και της κοινότητας υποδοχής.

Συντονιστής-εταίρος: CESIE, Ιταλία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.arise-network.eu

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει τους εργοδότες για μια κατάσταση (η οποία θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες στις χώρες-στόχους) όταν πολλοί πρόσφυγες θα έχουν το νομικό καθεστώς να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Οπότε μόνο μέσω της άμεσης ενσωμάτωσης στην τοπική οικονομία, η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού το οποίο, παράλληλα, συρρικνώνεται και γίνεται δραματικά παλαιό. Η κοινοπραξία REST αποτελείται από μια πολυμερή εταιρική σχέση οκτώ εταίρων από έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Βουλγαρία).

Συντονιστής-εταίρος: Landkreis Kassel, Γερμανία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.rest-eu.org/

steer-logo-2

Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships in the Field of Youth, Development of Innovation

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου STEER είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει, και να δοκιμάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματιών στο τομέα της νεολαίας, στο σχεδιασμό της μετάβασης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευσή τους για την υποστήριξη της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση για NEETs και νέους ανέργους. Πιο συγκεκριμένα το STEER θα περιλαμβάνει:

• Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης των επαγγελματιών, που θα περιλαμβάνει ενότητες όπως: δεξιότητες για τη μελλοντική αγορά εργασίας, τον σχεδιασμό της μετάβασης, ψυχολογική καθοδήγηση, την ανάπτυξη της διαχείρισης της ζωής και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη «μαλακών» και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και την παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλευτικής.

• Μία σειρά από σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτών μέσω blended learning, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, σε τουλάχιστον 180 επααγελματίες στο τομέα της νεολαίας.

• Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος STEER σε πιλοτικές δράσεις που θα αφορούν τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι θα στηρίξουν τη μετάβαση τουλάχιστον 900 NEETs και νέων ανέργων μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.steerproject.eu/

serco_logo-16DAPHNE JUSTICE

Το έργο Serco έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των κοινοτήτων των Ρομά στις χώρες εταίρους μέσα από την εφαρμογή της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας ως μία καινοτόμο λύση για τη μείωση του κινδύνου της φτώχειας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το έργο προωθεί την κοινωνική οικονομία ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοινοτήτων των Ρομά μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

1) ανάλυση των δυνατοτήτων της εφαρμογής πρακτικών κοινωνικής οικονομίας εντός των κοινοτήτων των Ρομά, από κοινωνική, οικονομική και θεσμική άποψη
2) τη συμμετοχή φορέων χάραξης πολιτικής και των δημοσίων υπαλλήλων και την κατάρτιση διαμεσολαβητών Ρομά για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και
3) βοηθώντας τις κοινωνικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των Ρομά και μέσω της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στις κοινότητες των Ρομά και στο ευρύ κοινό.

Συντονιστής-εταίρος: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.serco-project.eu

HASP_LOGO-01

DAPHNE JUSTICE

Το έργο HASP υιοθετεί μια προσέγγιση με βάση το φύλο και έχει ως στόχο να συμβάλει στην καταπολέμηση των βίαιων πρακτικών λόγω «τιμής» (HRV) σε βάρος των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά διαφοροποιημένες συνθήκες από γεωγραφική , κοινωνική και πολιτιστική άποψη και, στο πλαίσιο των οποίων, τα περιστατικά που καταγράφονται HRV είναι επίσης εξαιρετικά διαφοροποιημένα, καθώς οφείλονται σε μια σειρά από διάφορους παράγοντες.

Το έργο HASP έχει ως στόχο την καταπολέμηση και την πρόληψη των πρακτικών HRV κατά των γυναικών, που κυμαίνονται από εξαναγκασμό σε γάμο έως τα αποκαλούμενα «εγκλήματα τιμής».

Συντονιστής-εταίρος: Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης, Ιταλία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.hasp-project.eu

muse_logo_web_0

Erasmus+, KA2, Capacity Building in the field of Higher Education

Το έργο MUSE ήρθε να καλύψει το κενό της μη καταγεγραμμένης προηγούμενης προσπάθειας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προσβασιμότητας των φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕ) στη Λατινική Αμερική – ούτε σε εθνικό ούτε υπο-περιφερειακό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική τεχνογνωσία και την πρόοδο στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμμετοχική εκπαίδευση μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των ΑΕΙ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής.

Ο κύριος στόχος του MUSE είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης βάσης γνώσεων και Κέντρων Υποστήριξης Φοιτητών επιτρέποντας μια συνεκτική εφαρμογή των πρωτοβουλιών για την προσβασιμότητα σε τρία ΑΕΙ της Λατινικής Αμερικής.

Συντονιστής-εταίρος: Πανεπιστήμιο Vina del Mar, Χιλή

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.museproject.eu

outside-logo

Erasmus+, KA2, Strategic Partnerships in the Field of Adult Education

Το έργο OUT-SIDE-IN στοχεύει στη δημιουργία «πολλαπλασιαστών» για την ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέροντας νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και διαύλων επικοινωνίας μεταξύ αυτών των ομάδων, και με στόχο να αμβλύνει τις προκαταλήψεις και να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό στις σημερινές κοινωνίες της μετανάστευσης. Με 9 εταίρους σε 6 χώρες, το Out-Side-In θα παράσχει ανάλυση αναγκών για τις ομάδες-στόχους, την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και μεθόδων για τις ομάδες εκπαιδευομένων με τους πρόσφυγες, και θα εκπαιδεύσει 150 πολλαπλασιαστές.

Συντονιστής-εταίρος: Πανεπιστήμιο Leibniz του Αννόβερο, Γερμανία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.out-side-in.eu

 

 

zerogpg-logoJUSTICE

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων (GPG) είναι η διαφορά μεταξύ των μισθών ανδρών και γυναικών, με βάση τη μέση διαφορά των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών όλων των εργαζομένων. Παρά τις δεκαετίες των νόμων κατά των διακρίσεων και τις αλλαγές στις πολιτικές των εταιρειών και των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην κερδίζουν όσα και οι άνδρες στο χώρο εργασίας. Το GPG είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί λύσεις πολλαπλών επιπέδων. Σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν σε GPG είναι: διακρίσεις στο χώρο εργασίας, πρακτικές στο χώρο εργασίας και τα συστήματα, υποτίμηση της εργασίας και των δεξιοτήτων των γυναικών, λίγες γυναίκες σε ανώτερες και ηγετικές θέσεις, τους ρόλους των δύο φύλων και των παραδόσεων καθώς και την ανάγκη για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ευθύνες. Το έργο zeroGPG αντιμετωπίζει το ζήτημα GPG, χρησιμοποιώντας μια διεθνική προσέγγιση με διαφορετικούς τύπους ενδιαφερομένων, όπως οι ΜΚΟ, συμβουλευτικά κέντρα και ερευνητικά ιδρύματα που εργάζονται μαζί για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις αμοιβές.

Συντονιστής-εταίρος: Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης, Ιταλία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.zerogpg-project.eu

EEA Grants (Iceland Lichtenstein, Norway)

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη των παιδιών και των νέων με αναπηρία να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και, ως εκ τούτου, για την κοινωνία. Το έργο δημιούργησε Κέντρα Προσβασιμότητας για παιδιά και νέους με αναπηρίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα Κέντρα δημιουργήθηκαν στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλίας. Η αποστολή των κέντρων προσβασιμότητας ήταν να επιτευχθεί στην πράξη η ισότιμη πρόσβαση στη διαδικασία μάθησης των παιδιών και των νέων με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, μέσω της χρήσης υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Υλοποίηση: four ELEMENTS

Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Οι δράσεις στοχεύουν στην προετοιμασία 80 ωφελούμενων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της εξαρτημένης απασχόλησης, είτε μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η ατομική συμβουλευτική, η ψυχοκοινωνική και επαγγελματική υποστήριξη και συμβουλευτική, η κατάρτιση, η ενδυνάμωση, η εμψύχωση, η προετοιμασία και η ενημέρωση  των ωφελουμένων αποτελούν απαραίτητα και καθοριστικά εργαλεία του ανωτέρω στόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.athinais.eu/

espa

Δράση 3: «Τοπικές δράσεις για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων», Τομέας Παρέμβασης: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην κοινωνία της ισούται με ευκαιρίες», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Ανάπτυξη Δυναμικού» 2007-2013.

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναφορικά με συγκεκριμένη διάγνωση των τοπικών αναγκών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Οι δράσεις επικεντρώνονται στην πρόληψη της ανεργίας και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής των ανέργων, την επιβεβαίωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την επιβεβαίωση των θέσεων εργασίας που κατέχουν τουλάχιστον για τρεις μήνες. Οι επιχειρησιακές δράσεις που διεξάγονται με έμφαση στις τοπικές αγορές εργασίας, η υποστήριξη των δικαιούχων, των επιχειρήσεων και ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις. Έμφαση δίνεται όχι μόνο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υφιστάμενων τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και να διευρύνει αυτό με τη στήριξη και τη βοήθεια των νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη αναδυόμενους τομείς των βιώσιμων επιχειρήσεων.

espa

Δράση 3: «Τοπικές δράσεις για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων», Τομέας Παρέμβασης: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην κοινωνία της ισούται με ευκαιρίες», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Ανάπτυξη Δυναμικού» 2007-2013.

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναφορικά με συγκεκριμένη διάγνωση των τοπικών αναγκών και την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Οι δράσεις επικεντρώνονται στην πρόληψη της ανεργίας και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής των ανέργων, την επιβεβαίωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την επιβεβαίωση των θέσεων εργασίας που κατέχουν τουλάχιστον για τρεις μήνες. Οι επιχειρησιακές δράσεις που διεξάγονται με έμφαση στις τοπικές αγορές εργασίας, η υποστήριξη των δικαιούχων, των επιχειρήσεων και ταιριάζουν στις τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις. Έμφαση δίνεται όχι μόνο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υφιστάμενων τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και να διευρύνει αυτό με τη στήριξη και τη βοήθεια των νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη αναδυόμενους τομείς των βιώσιμων επιχειρήσεων.

espa

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 70 ανέργων ωφελουμένων. Οι αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του εναλλακτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ανέργων σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε συναφή αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία και υποστήριξη των ανέργων ωφελουμένων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη.
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η επαγγελματική συμβουλευτική, η κατάρτιση και τα θεματικά εργαστήρια αποτελούν απαραίτητα και καθοριστικά εργαλεία του ανωτέρω στόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://protoporia-topsa.gr/

Από τη μια μεριά, το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης της εξαρτημένης εργασίας και απασχόλησης, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας και από την άλλη αποσκοπεί στην διάδοση και επέκταση αυτού του υποδείγματος αντιμετώπισης της ανεργίας, σε άλλους κλάδους της οικονομίας και κοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να «αντιγράψουν» και να εφαρμόσουν το υπόδειγμα σε παρόμοιες καταστάσεις για την επίλυση ιδίων προβλημάτων.
Η ομάδα στόχος της Προτεινόμενης Πράξης είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και επίσης νέοι, οι οποίοι πιο εύκολα μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.synergo-topsa.gr/

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων. Συγκεκριμένα η παρέμβαση στοχεύει σε συνολικά 80 ωφελούμενους, οι οποίοι θα ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων, εκ των οποίων εκτιμάται πως:

α) 6 άνεργοι θα ενταχθούν σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα,

β) 15 άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνική επιχείρηση, η οποία δυνητικά θα ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα,

γ) 59 άνεργοι θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://messini-topsa.gr/index.php

 

 

vai

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Το έργο VAI στοχεύει στην προώθηση νέων διευθετήσεων για τον εθελοντισμό μεταξύ των μεταναστών, μέσα από τη διαπραγμάτευση για την άρση των εμποδίων και την αξιοποίηση παραγόντων που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη. Επιχειρεί την ενίσχυση των δικτύων και την ανταλλαγή γνώσεων στο πεδίο του εθελοντισμού των μεταναστών, ιδιαίτερα σε διακρατικό, Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο VAI θα συνενώσει την υφιστάμενη γνώση για τον εθελοντισμό των μεταναστών και θα υποστηρίξει τη συμμετοχή οργανισμών που ενθαρρύνουν εθελοντές από προσφυγικές κοινότητες να συμμετέχουν ενεργά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Συντονιστής εταίρος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.vai-project.eu

 

arts

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Ο κύριος στόχος του έργου ArtsTogether είναι η δημιουργία ειδικών μέτρων για τα παιδιά των μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην παροχή περιεκτικής υποστήριξης για την εξάλειψη των δυσκολιών και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί και θα δοκιμασθεί ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές μεθόδους, το οποίο θα προετοιμάσει τους δασκάλους να ανταποκριθούν στην ποικιλομορφία, να ενδυναμώσουν την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό μεταξύ των μαθητών τους, και να συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης των παιδιών μεταναστών στο σχολείο.

Συντονιστής εταίρος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.artstogether.eu

 

Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια


Εθνικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-2013, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή νομικών και διοικητικής υποστήριξης στις γυναίκες από ευπαθείς ομάδες και τα θύματα βίας λόγω φύλου, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Εκπαίδευση


Erasmus+, KA2, Capacity Building in the field of Higher Education

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης κατά το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, χρησιμοποιώντας τις επιλογές της τεχνολογίας
Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πρακτικών αξιολόγησης και θα παράσχει στους ενδιαφερόμενους – καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπουργεία, διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων, τους μαθητές και τους εργοδότες – με καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι γνωρίζουν ήδη οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές.

Συντονιστής – εταίρος: An-Najah National University, Palestine

Aldia_logo

Erasmus+, KA3, Forward Looking Cooperation Projects

Ο κύριος στόχος του έργου Aldia είναι η μείωση των ανισοτήτων σε μαθησιακά αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές που ανήκουν ευαίσθητες ομάδες.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο Aldia θα:
α) καθορίσει τι χρειάζεται ένας μαθητής με ειδικές ανάγκες και στους δύο τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
β) αναπτύξει και δοκιμάσει ένα καινοτόμο, ευέλικτο, μαζικό ηλεκτρονικό μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC) για καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
γ) θα επικυρώσει την αποκτηθείσα τεχνογνωσία μέσω της πιστοποίησης που θα βασίζεται στις αρχές του ECVET, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση του σε όλη την Ευρώπη
Συντονιστής – εταίρος: Πανεπιστήμιο του Alicante, Ισπανία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.aldia-project.eu

career rocket

 

DAPHNE JUSTICE

Το έργο Career ROCKET στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των δασκάλων και των εκπαιδευτών να ενσωματώνουν ζητήματα φύλου στο σχολικό πρόγραμμα και να τα συμπεριλαμβάνουν στην πολιτική αγωγή των μαθητών. Μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής δοκιμής οδηγών και εκπαιδευτικού υλικού για δασκάλους, εκπαιδευτές και μαθητές, το έργο σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα στερεότυπα και τους «παραδοσιακούς» ρόλους των φύλων, καθώς και στην ενημέρωση για την αρνητική τους επίδραση στην προσωπική και επαγγελματική πρόοδο των νέων. Μακροπρόθεσμα, τα σχολεία θα αναπτύξουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από σχετικούς μηχανισμούς και δραστηριότητες.

Συντονιστής εταίρος: GERT (Gender Education, Research and Technologies), Βουλγαρία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.career-rocket.eu/

youth

Erasmus+, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Το Youth SUCCESSors είναι ένα έργο Ανάπτυξης Ικανοτήτων που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων από την Ευρώπη και τον κόσμο, έχοντας ως βάση την αξιοποίηση των πόρων που μπορούν να προσφέρουν οι χώρες τους. Στο πλαίσιο του έργου θα εκπαιδευτούν youth workers στην οργάνωση μη-τυπικών και ανεπίσημων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων ατόμων στο πεδίο της τοπικής ανάπτυξης. Εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από την εκπαίδευση, οι youth workers θα προσφέρουν σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να εκτιμήσουν και να διατηρήσουν τους πόρους των χωρών τους, μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας που σέβεται την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομίας.

Συντονιστής εταίρος: COSVITEC, Ιταλία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.youth-success.com/

 

ecourse

Erasmus+, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Το έργο E-COURSE στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της απόδοσης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προαχθεί η συνολική τους ενσωμάτωση στην κοινωνία. Το έργο θα βοηθήσει τους δασκάλους και το προσωπικό των σχολείων στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μεταναστών και προσφύγων παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία, συνεισφέροντας έτσι στην αντιμετώπιση φαινομένων πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης. Το E-COURSE σκοπεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των ικανοτήτων των δασκάλων και των διευθυντών σχολείων για την προώθηση της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης στα σχολεία, όπως επίσης και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Συντονιστής εταίρος: IMA (Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen), Γερμανία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.e-course.eu

comeonin

Erasmus+, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Το έργο COME IN επιδιώκει τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός περιεκτικού προγράμματος εκπαίδευσης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων/οργανισμών και των αρμόδιων μελών τους στην ενσωμάτωση προσφύγων στο εργασιακό περιβάλλον. Βασικός του στόχος είναι η ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της προθυμίας των μάνατζερ να απασχολούν και να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με τους πρόσφυγες εργαζομένους, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία ενσωμάτωσής τους στις επιχειρήσεις/οργανισμούς τους.

Συντονιστής εταίρος: Landkreis Kassel, Γερμανία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:  www.welcomingenterprises.eu

 

inspireus

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Adults education

Βασική επιδίωξη του έργου INSPIRE US! είναι η ενδυνάμωση των νέων γυναικών με γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και η βελτίωση των ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων που θα βασίζονται σε καινοτόμες πρακτικές εμπνευσμένες από τη σημερινή ζωή των millennials. Με την αξιοποίηση ποικίλων δοκιμασιών, εργαλείων και γνώσεων, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει μία νέα δύναμη εντός της ομάδας στόχου, βοηθώντας τις γυναίκες να επιτύχουν τους στόχους τους ως δημιουργικοί, ταλαντούχοι, ικανοί και με κίνητρα εργαζόμενοι.

Συντονιστής Έργου: GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Κύπρος

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το INSPIRE US, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.inspireus.eu/

 

dicult

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for youth

Το έργο DiCultYouth εστιάζει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους δημιουργικούς τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στοχεύοντας να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες και την καταλληλόλητα πρόσληψης των νέων ατόμων και να συμβάλει στην εξασφάλιση ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι πολιτιστικοί οργανισμοί εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύουν την καταλληλόλητα πρόσληψης της νέας γενιάς.

Συντονιστής Έργου: Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology – (CARDET), Κύπρος

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το DiCultYouth, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.dicultyouth.eu

smile

Erasmus+ KA3 Social inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth

Ο στόχος του έργου SMILE είναι να μεταφέρει και να κλιμακώσει την εφαρμογή μιας ορθής πρακτικής που αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία από τον συντονιστή εταίρο στη Βουλγαρία. Το μοντέλο για συστημική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και τα κύρια εργαλεία του (Οδηγίες για την εφαρμογή του Μοντέλου, εργαλείο αυτοαξιολόγησης και μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για την οικοδόμηση σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς μέσω της εφαρμογής των αρχών και προσεγγίσεων του Μοντέλου) παρέχουν μια καινοτόμο προσέγγιση για τη μετατροπή του περιβάλλοντος σε τέσσερις τομείς της ανάπτυξης του σχολείου, ζωτικής σημασίας για την ένταξη.

Συντονιστής Έργου: Association for Shared Learning, Βουλγαρία

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το SMILE, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.smileproject.eu

logo-eyouth

Youth in Action Programme

Το eYouthDemocracy είναι ένα σχέδιο «Νέα Γενιά σε Δράση», που συγκέντρωσε νέους από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, προκειμένου να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η μετανάστευση σε άλλες χώρες της ΕΕ, η αναγνώριση της εργασίας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, του ρατσισμού, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού της προώθησης της δημοκρατίας στις χώρες της Βαλκανικής Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει να προωθήσει την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να κινητοποιήσει τους νέους Βούλγαρους και Έλληνες σε δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους και να προσδιορίσουν πώς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε δημοκρατικές / συμμετοχικές δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://eyouthdemocracy.com/

logo-swing

Το έργο SWING δημιούργησε βιώσιμες πολιτικές σε Πανεπιστήμια για να μπορέσουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να έχουν ίση πρόσβαση σε περιβάλλοντα και προγράμματα εκμάθησης. Οι εταίροι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη, την επιλογή, προμήθεια και χρήση προσβάσιμων νέων τεχνολογιών και προτύπων προσβασιμότητας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσα από τα Κέντρα Προσβασιμότητας σε χώρες εταίρους: Μαρόκο και την Αίγυπτο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://swingproject.eu/

smileps

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for school education

Ο στόχος του έργου p.s. SMILE είναι να προωθήσει την ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικής ικανότητας στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των δραστηριοτήτων που αφορούν ολόκληρη την κοινότητα. Το έργο έχει το στόχο να σχηματιστεί ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό μέτωπο ενάντια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, επιτυγχάνοντας τον ευρωπαϊκό στόχο για την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της και κυρίως της ευημερίας των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής ευημερίας. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της επίτευξης των πνευματικών του αποτελεσμάτων, το έργο θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του εαυτού και των άλλων, καθοδηγώντας τους γονείς, τους δασκάλους και τους μαθητές, από το δημοτικό σχολείο σε μια καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης και πώς να τη χρησιμοποιήσουν για να θέσουν τις βάσεις για μια πιο συναισθηματικά υγιή κοινωνία.

Συντονιστής Έργου: VšĮ „eMundus“, Λιθουανία

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το p.s. SMILE, παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://smile.emundus.lt/

 

morale

Erasmus+ KA2 Capacity Building in the field of Higher Education

Το έργο MORALE στοχεύει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των συριακών και λιβανικών ΑΕΙ να εκπαιδεύσουν μια νέα γενιά υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών στη διαχείριση και λειτουργία ΜΚΟ για την ενίσχυση της ένταξης των προσφύγων και την ανοικοδόμηση της κοινωνίας της Νότιας Μεσογείου.

Συντονιστής Έργου: Beirut Arab University, Λίβανος

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το MORALE, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.moraleproject.org

 

in2steam

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for school education

Το IN2STEAM θέλει να αντιμετωπίσει τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στο STEM μέσω της υιοθέτησης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης STE(A)M με μια μεθοδολογία που συνδυάζει τόσο την τέχνη όσο και την επιστήμη, χρησιμοποιώντας καίριες εφαρμογές/παραδείγματα. Θα είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των νεαρών μαθητών και θα εμπλέξει καλύτερα τα νεαρά κορίτσια στο STEM.

Η μείωση των ανισοτήτων για τα νεαρά κορίτσια στο STEM και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακές πηγές και πρακτικές διδασκαλίας θα ενισχύσουν και θα οικοδομήσουν συνδέσεις και συνέργειες μεταξύ επιστήμης, δημιουργικότητας και καινοτομίας: αποτελούν τους βασικούς παράγοντες βελτίωσης του προγράμματος.

Συντονιστής Έργου: CESIE, Italy

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το IN2STEAM, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.in2steam.eu

 

liaison

JUSTICE – REC

Το LIAISON είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων και κοινοτήτων με τη συμμετοχή τους σε μια κοινή προσπάθεια εντοπισμού και αντιμετώπισης των βασικών αιτίων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πολιτικών Οργανώσεις της κοινωνίας, ενώσεις μεταναστών, ηγέτες της κοινότητας και τοπικές αρχές, καλλιεργώντας μαζί μια κουλτούρα ανοχής, αμοιβαίου σεβασμού και αίσθησης ιδιοκτησίας και ανήκουν στην Ευρώπη.

Συντονιστής Έργου: CESIE, Italy

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το LIAISON, παρακαλώ επισκεφθείτε το: www.liaison-connects.eu

Περιβάλλον & Πράσινη Οικονομία


Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων. Συγκεκριμένα η παρέμβαση στοχεύει σε συνολικά 80 ωφελούμενους, οι οποίοι θα ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων, εκ των οποίων εκτιμάται πως:
α) 7 άνεργοι θα ενταχθούν σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα,
β) 15 άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνική επιχείρηση, η οποία δυνητικά θα ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα,
γ) 58 άνεργοι θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://enagron-topsa.gr/index.php/en/

Σκοπός της πράξης «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) – Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στη Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αχαΐας.
Το έργο συμπεριλαμβάνει δράσεις που:

  • Στοχεύουν στην προσέγγιση δυνητικών αγροτών που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου και είναι οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας.
  • Υποστηρίζουν το σχεδιασμό διαδικασιών δια βίου κατάρτισης στα αγροτικά επαγγέλματα και στην πράσινη επιχειρηματικότητα, με την αξιοποίηση των αγροτικών πόρων της Περιφέρειας.
  • Δημιουργούν προγράμματα για τη διαρκή διάχυση πρακτικής επιστημονικής, και όχι μόνο, γνώσης προς την κοινωνία.
  • Ενισχύουν την εξωσχολική δια βίου μάθηση σε νέους τομείς της αγρο-οικονομίας που η ίδια η εξέλιξη της οικονομίας αναδεικνύει.
  • Ενισχύουν καινοτόμες πολιτικές σύνδεσης των κοινωνικών δικτύων με την τοπική αυτοδιοίκηση και με προγράμματα δια βίου μάθησης μέσα από την αναπτυξιακή σύμπραξη.
  • Επιτρέπουν την εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων, δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο και μειώνοντας το κόστος της γραφειοκρατίας και των αλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.smartfarmer.gr/

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 70 ανέργων ωφελουμένων. Οι αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του εναλλακτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ανέργων σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε συναφή αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία και υποστήριξη των ανέργων ωφελουμένων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η επαγγελματική συμβουλευτική, η κατάρτιση και τα θεματικά εργαστήρια αποτελούν απαραίτητα και καθοριστικά εργαλεία του ανωτέρω στόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://dimiourgia-topsa.gr/

Η πράξη «Κίνηση Συνεργασίας» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 70 ανέργων ωφελουμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους κάτω των 25 ετών και στις γυναίκες, η επιτυχία της οποίας όμως εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις:

Την προώθηση συνοδευτικών και υποστηρικτικών πολιτικών σε άλλους τομείς, όπως στις εργασιακές σχέσεις, στη βιομηχανική πολιτική και στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, αλλά κυρίως στην υποστήριξη μιας “κουλτούρας αλλαγής νοοτροπίας στα θέματα απασχόλησης” με απαξίωση των παραδοσιακών στερεοτύπων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αναμενόμενες νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αφορούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, σε συναφή αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.kinisi-synergasias.gr/

Ο κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι να αναδείξει το μοχλό τομέα του περιβάλλοντος για την οικονομική και κοινωνική ένταξη στην Αττική, με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Δικαιούχοι της πράξης ήταν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και νέοι επιστήμονες του Πολυτεχνείου Πανεπιστήμια και σχολές της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

ΕΣΠΑ 2007-2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΓΓΕΤ

Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου πληροφόρησης στον τομέα Πολιτισμού και Τουρισμού, που φέρει το όνομα «CultMacedonia». Μέσα από το μυθιστόρημα εργαλείο, που περιλαμβάνει μια πύλη και κινητών εφαρμογών, οι επισκέπτες και οι ντόπιοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα πιο σημαντικά μνημεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι μια «ψηφιακή βόλτα» σε αρχαιολογικούς / πολιτιστικών χώρων και μνημείων, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών των πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.cult-macedonia.com/

Ανάλαβε Δράση


Αναζητάς νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες?
Σε ενδιαφέρουν ο πολιτισμός και το περιβάλλον?
Θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο?
Μοιράζεσαι το όραμά μας και τις αρχές μας?

Επικοινώνησε μαζί μας και θα χαρούμε να σε ενημερώσουμε για
το πρόγραμμα εθελοντισμού της four ELEMENTS!

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις και τηλέφωνα που ακολουθούν. Εάν έχετε απορίες, προτάσεις και σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα, έτσι ώστε να σας ενημερώσουμε κατάλληλα.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βερανζέρου 1, 10677 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 3809847
Φαξ: +30 210 3809877

Ταχυδρομική διεύθυνση: X. Πίψου 7-9, 54627 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 508411
Φαξ: +30 2310 508410

Email επικοινωνίας:
email


Όνομα (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο

Θέμα

Μήνυμα